Resultaatmeting WE CAN Young

De WE CAN Young campagne heeft mooie doelen. Maar wat levert de campagne nu echt op? Om dat te weten te komen, is het WE CAN Young team bezig met een 'resultaatmeting'. We vragen alle changemakers en de jongeren die door de changemakers bereikt worden, mee te doen om 3x een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden op verschillende manieren verspreid. Voor de ouders is een informatieblad beschikbaar over de resultaatmeting.

Voor vragen over de resultaatmeting kun je terecht bij Nada de Groot via n.degroot@movisie.nl of 030 7892252.  Hieronder kun je drie leaflets downloaden met meer informatie.